Popularnym Miejscem Dla Wsp贸艂czesnych Kobiet, Kt贸re Pomog膮 Ka偶d膮 Kobiet臋 Sovoyu Zmieni膰 呕ycie Na Lepsze

Dodatek alimentacyjny i dodatek na rozw贸d: por贸wnanie

Dodatek alimentacyjny i dodatek na rozw贸d: por贸wnanie: jest

艢wiadczenie alimentacyjne i dodatek na rozw贸d s膮 bardzo r贸偶ne, a wydatki obejmuj膮ce zasi艂ek na utrzymanie i rozw贸d s膮 r贸偶ne

艢wiadczenie alimentacyjne i dodatek na rozw贸d

艢wiadczenie alimentacyjne e zasi艂ek rozwodowy s膮 dwa r贸偶ne sposoby, w jakie lby艂y ma艂偶onek p艂aci wk艂ad finansowy drugiemu. Nie wolno myli膰 konserwacja zzasi艂ek rozwodowy poniewa偶 wydatki przewidziane w jednym przypadku iw drugim nie s膮 takie same, jak cele, dla kt贸rych Trybuna艂 stwierdza, 偶e 鈥嬧媠膮 r贸偶ne wyp艂ata na rzecz by艂ego ma艂偶onka

艢wiadczenie alimentacyjne

L 'dodatek na utrzymanie, regulowane przez art. 156 ust. 1 ^ Kodeksu cywilnego jest konieczny ze wzgl臋du na obowi膮zek solidarno艣ci materialnej i moralny ustanowione przez prawo przeciwko ma艂偶onkom, poniewa偶 wraz z separacj膮 wi臋藕 ma艂偶e艅ska nie zostaje rozwi膮zana, ale tylko zawieszony, W rzeczywisto艣ci ma艂偶onkowie mog膮 zdecydowa膰 si臋 na pojednanie do czasu og艂oszenia wyroku rozwodowego, nawet je艣li s膮 s膮dowo rozdzieleni.

Jak obliczy膰 艣wiadczenie alimentacyjne

Obowi膮zek zap艂atydodatek na utrzymanie jest on udzielany na rzecz ma艂偶onka, kt贸ry nie mo偶e by膰 poci膮gni臋ty do odpowiedzialno艣ci za separacj臋 - to znaczy, 偶e separacja nie nast膮pi艂a z jego winy - i 偶e nie ma odpowiedniego dochodu do poziomu 偶ycia podobnego do tego, jaki mia艂 podczas ma艂偶e艅stwa. Te za艂o偶enia musz膮 by膰 oceniane indywidualnie przez Trybuna艂, kt贸ry przy ustalaniu kwoty do zap艂aty za alimenty musi wzi膮膰 pod uwag臋: luka ekonomiczna mi臋dzy dochodami otrzymywanymi przez ma艂偶onk贸w, standard 偶ycia podczas ma艂偶e艅stwaoraz wszelkie inne istotne okoliczno艣ci (na przyk艂ad, uwzgl臋dnione zostanie faktyczne podej艣cie ma艂偶onka beneficjenta do wykonywania pracy).

cel 艣wiadczenia alimentacyjnego dlatego jest dobrobytto znaczy pozwala ma艂偶onkowi brakowa膰 艣rodk贸w wystarczaj膮cych do utrzymania si臋, dostosowuj膮c si臋 do nowych warunk贸w 偶ycia, kt贸re wynikaj膮 z rozpadu jednostki rodzinnej.

Jakie s膮 warunki i terminy p艂atno艣ci za kontrol臋 konserwacji?

Lobowi膮zek zap艂aty aliment贸w zaczyna si臋 od daty z艂o偶enia wniosku i pozostaje do ostatecznego przekazania wyrok rozwodowy i mo偶e by膰 planowany okresowo (zazwyczaj co miesi膮c) lub w jednej transzy. L 'zasi艂ku na utrzymanie nie nale偶y myli膰 z 偶ywno艣ci膮, kt贸re s膮 wyp艂acane ma艂偶onkowi w jednym stan ub贸stwa lub ub贸stwa, aby mie膰 gwarancj臋 wymagane minimum dla w艂asnego przetrwania i tego niezale偶nie od mo偶liwej op艂aty za separacj臋.

Charakterystyka sprawdzenia rozwodu

Z drugiej stronyzasi艂ek rozwodowy, kt贸rego fundacja jest uznawana w rzeczywisto艣ci ostateczny podzia艂 zwi膮zku ma艂偶e艅skiego a zatem utrat臋 wszystkich skutk贸w w艂a艣ciwych dla wi臋zi ma艂偶e艅skiej. Nawet test rozwodowy ma taki cele dobrobytu / solidarno艣ci to znaczy, s艂u偶y zapobieganiu pogorszeniu warunk贸w ekonomicznych s艂abszego ekonomicznie ma艂偶onka.

Artyku艂. 5 ustawy n. 898/70 stwierdza, 偶e 鈥嬧婽rybuna艂, za pomoc膮 zdanie, kt贸re wypowiada rozwi膮zanie lub zaprzestanie cywilnych skutk贸w ma艂偶e艅stwa, rozpoznaj zasi艂ek rozwodowy dla ma艂偶onka, kt贸ry tego za偶膮da gdy ten ostatni nie ma odpowiednich 艣rodk贸w lub nie mo偶e ich uzyska膰 z obiektywnych powod贸w, bior膮c pod uwag臋 warunki dochod贸w obojga ma艂偶onk贸w, dowolny powody decyzji, z cosobisty i ekonomiczny wk艂ad ka偶dego z nich w zarz膮dzanie rodzin膮 i w艂asno艣膰 oraz ocena tych element贸w w odniesieniu do czasu trwania ma艂偶e艅stwa.

Jednak bycie osobisty zwi膮zek ma艂偶onk贸w wreszcie usta艂 (w przeciwie艅stwie do tego, co dzieje si臋 w separacji, gdzie usuni臋cie jest nadal tymczasowe), w przypadkusprawdzenie rozwodu, prawo wymaga surowsze wymagania dotycz膮ce jego uznania, Nie wystarczy bowiem, 偶e wsp贸艂ma艂偶onek b臋d膮cy beneficjentem jest pozbawiony 艣rodk贸w finansowych odpowiednich do zapewnienia mu standardu 偶ycia, kt贸ry jest og贸lnie por贸wnywalny z poprzednim, ale zamiast tego konieczne jest, aby by艂 obiektywnie w stanie nie mo偶esz ich zdoby膰 (na przyk艂ad z powodu niepe艂nosprawno艣ci fizycznej, kt贸ra uniemo偶liwia wykonanie pracy).

Lsprawdzenie rozwodu, podobnie jak w przypadku konserwacji, mo偶na p艂aci膰 miesi臋cznie lub zlikwidowane w jednej racie, po weryfikacji przez Trybuna艂 adekwatno艣ci oferowanej sumy. W pierwszym przypadku jest to hipoteza okresowa wyp艂ata czeku rozwodowego, je偶eli nast膮pi 艣mier膰 by艂ego ma艂偶onka, beneficjent mo偶e, pod pewnymi warunkami, wyst膮pi膰 o cz臋艣膰 spadku proporcjonalna do sumy otrzymanej jako czek miesi臋czny a tak偶e widz膮c si臋 uznana renta rodzinna.

Kiedy natomiast byli ma艂偶onkowie zgodzili si臋 na wyp艂ata jednorazowej kwoty, b臋dzie mniejszy ni偶 jakikolwiek ci臋偶ar wynikaj膮cy z poprzedniej wi臋zi ma艂偶e艅skiej. Innymi s艂owy, by艂y ma艂偶onek przyjmuj膮cy nie mo偶e ju偶 wysuwa膰 偶adnych roszcze艅 ekonomicznych, w tym prawo do renty rodzinnej.

prawo do zasi艂ku rozwodowego wygasa, gdy ma艂偶onek b臋d膮cy beneficjentem ponownie zawrze zwi膮zek ma艂偶e艅ski, poniewa偶 obowi膮zki solidarno艣ci ekonomicznej zostaj膮 przeniesione na nowego ma艂偶onka. Przepadek ten nie wymaga 偶adnej interwencji s膮dowej zaczyna si臋 od dnia, w kt贸rym obchodzone jest nowe ma艂偶e艅stwo, Zar贸wno w przypadku separacji, jak i hipotezy rozwodu stabilne wsp贸艂偶ycie z inn膮 osob膮, lepiej znany jako kohabitacja wi臋cej uxorioz drugiej strony nie okre艣la automatycznej utraty prawa do zasi艂ku alimentacyjnego lub rozwodowego, poniewa偶 jest to konieczne wykaza膰, 偶e nowe wsp贸lne po偶ycie doprowadzi艂o do znacz膮cej i stabilnej poprawy kondycji ekonomicznej beneficjenta.

Nale偶y jednak sprecyzowa膰, 偶e niedawna zasada orzecznicza zosta艂a zorientowana w przekonaniu, 偶e ustanowienie trwa艂ego i stabilnego zwi膮zku koegzystencji, lepiej znanego jako rodzina de facto, zmienia zwi膮zek ze standardem 偶ycia, kt贸ry charakteryzowa艂 wsp贸lne po偶ycie ma艂偶e艅skie, jak r贸wnie偶 warunek wst臋pny uznanie zasi艂ku rozwodowego, uzasadniaj膮c przynajmniej obni偶enie nale偶nej kwoty, je偶eli nawet nie zostanie cofni臋ta (wyrok S膮du Kasacyjnego, I ^ Sekcja Cywilna, nr 17195 z 08.11.2011 i wreszcie wyrok S膮du Apelacyjnego w Bolonii n. 394, z艂o偶ony 8 kwietnia 2013 r.).

Og贸lnie rzecz bior膮c, przepisy, za pomoc膮 kt贸rych dokonywana jest p艂atno艣膰zasi艂ek na utrzymanie lub rozw贸d mo偶e by膰 nast臋pnie zmodyfikowany lub odwo艂any, na wniosek zainteresowanej strony, gdy istnieje dow贸d obiektywna zmiana obecnej sytuacji w czasie wymowy (na przyk艂ad z powodu pogorszenia si臋 sytuacji ekonomicznej strony zobowi膮zanej).

Prawnik Francesca Oriali

Wideo:

Menu